การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

New Arrival

KM Activities

ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบไม่ต้องเขียนโค๊ด กับโครงการ APPSHEET HACKATHON x DIGITAL TRANSFORMATION 2024

KM Blog

(Blog) Date/Time Formula ใน Google Sheets

(Blog) Text Functions Formula ใน Google Sheets ที่ควรรู้

(Blog) เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

(Blog) เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อ  KKU Google Workspace  แบบ Unlimited Storage  กำลังสิ้นสุด 

ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุด มข. ร่วมโครงการ KKUL Blog  Award 2024

Key Success

@KKU Library

CATAGORIES

TAG

Search & Filter

  • Categories

  • Tags

by KM TEAM@Khon Kaen University Library