(Blog) PDCA กับการดำเนินงานห้องสมุดคณะ : กรณีศึกษาห้องสมุดคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห้องสมุดคณะสหวิทยาการ (ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์) เป็นห้องสมุดระดับคณะที่ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะสหวิทยาการ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการปฏิบัติงานนั้นจะต้องขับเคลื่อนไปตามแผนยุทธศาสตร์ของทั้ง 2 ส่วนงาน เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้...

Read More

(Blog) สมัคร 1 ได้ถึง 2 : การสมัครเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและ email สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สวัสดีน้องใหม่67 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก่อนเราจะไปท่องโลกกว้างสีดินแดงแห่งนี้ ทางเราอยากจะพาน้อง ๆ เปิดโลกอีกใบ ให้การท่องโลกของน้อง ๆ นั้นสามารถเข้าถึงได้ทุกที่แบบทะลุทะลวง ด้วยการสมัครอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยกันก่อน และเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนสิ่งที่ทุกคนจะได้รับ...

Read More

(Blog) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมหนังสือของห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 – พ.ศ.2566

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นห้องสมุดเฉพาะ ที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านทันตแพทยศาสตร์ แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในแต่ละปีห้องสมุดได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง สำหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการในห้องสมุด ...

Read More

(Blog) Excel วิธีปรับขนาดคอลัมน์อัตโนมัติ!!!

สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคย วันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันเพื่อนอีกแล้วครับ ผมเชื่อว่าเรื่องที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนๆทุกคนต้องเคยพบเจอตอนทำงานใน Excel กันอย่างแน่นอน นั่นก็คือการทำให้คอลัมน์มีขนาดพอดีกับข้อมูลที่เราคีย์นั่นเอง โดยวันนี้เราจะมาบอกวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลามาคอยปรับขนาดคอลัมน์ให้พอดีด้วยตัวเอง ด้วยวิธีการปรับขนาดคอลัมน์อัตโนมัติจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย วิธีแบบ Standard...

Read More

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :