การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่องเรื่อง “การให้บริการ Counter Services” ออนไลน์ (Zoom) โดยมี นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ หัวหน้างานบริการ นางยุพา ดวงพิมพ์ หัวหน้าหน่วยพื้นที่และจัดการข้อมูลบริการ และนางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากร จัดแบบออนไลน์ จำนวนผู้เข้าร่วม 33 คน

สไลด์ประกอบการ KM : https://drive.google.com/file/d/1ZPiKJykq_WWT90zz-tWK00YNOykM-vqd/view?usp=sharing

คลิปย้อนหลัง : https://drive.google.com/file/d/1n9RR8mFgtWKJ08jK8gbNBXSMWEj7003K/view?usp=sharing