การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่องเรื่อง “การให้บริการ Access Control” ออนไลน์ (Zoom) โดยมี โดย นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ หัวหน้างานบริการ และนายศิวะนัท ศรีสุนทร บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นวิทยากร จัดแบบออนไลน์ จำนวนผู้เข้าร่วม 32 คน

สไลด์ประกอบการ KM : https://drive.google.com/file/d/1TWQ2yiBILtOvXMzI7gzu3mC3ENOitkD3/view?usp=sharing

คลิปย้อนหลัง :https://e-learning.kku.ac.th/mod/page/view.php?id=338405