(Blog) English is easy: easiiiii จริงหรอ?

แต่ไหนแต่ไรมา เราต่างก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าทักษะทางภาษานั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตไม่ว่าในยุคไหน โดยเฉพาะชัดเจนมากยิ่งขึ้นใน พ.ศ. นี้ ที่โลกเปิดกว้างมีลักษณะพื้นที่เป็นเพียงหนึ่งเดียว มีผู้คนจำนวนมาก หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายการศึกษา หลากหลายวัฒนธรรม ต่างขยับขยายพื้นที่การอยู่อาศัยให้ทำมาหากินได้สะดวกและเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น โดยไม่ยึดติดที่ประเทศที่ตัวเองกำเนิดเท่านั้น ดังนั้น การใช้ภาษาสื่อสารจึงสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก

เช่นเดียวกันในการทำงานปัจจุบัน โดยเฉพาะเรา ๆ ที่ทำงานบริการในสถาบันการศึกษา ที่ทำให้เราได้พบเจอชาวต่างชาติอยู่เป็นประจำและต้องได้มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแค่การถามทางเจอกันชั่วประเดี๋ยว ไปจนถึงการให้บริการแก่ชาวต่างชาติแบบเป็นทางการ

บางคนกังวลใจ บางคนไม่มั่นใจ บางคนสับสนว่าจะทักทายอย่างไร จะพูดอย่างไร จะสบตาดีไม๊ กลัวก็กลัว อยากให้บริการก็อยาก หน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบ เรามาสร้างความมั่นใจกัน ด้วยการเตรียมความพร้อมติดอาวุธให้ตัวเองก่อน ด้วยวิธีการเหล่านี้

 1. การพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงไทย (Thai Accent) เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุด และมีเสน่ห์ ดังนั้น พูดไปเลยสำเนียงของเรานี่แหละดีที่สุด แม้แต่ชาวต่างชาติพูดภาษาอังกฤษเองก็มีสำเนียงที่แตกต่างตามพื้นที่ที่เกิด และนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ชาวต่างชาติสามารถเข้าใจสำเนียงไทยได้ แต่อย่างไรก็ตามบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจหรือจับสำเนียงอังกฤษสไตล์ไทยได้ในทันที คุณอาจจะเพิ่มการสื่อสารด้วยภาษากายเพิ่มเติมหรือใช้เครื่องมืออื่น ๆ ช่วยในการออกเสียง เช่น google translation ตราบใดก็ตามที่สามารถส่งสารเข้าใจ การสื่อความก็ถือว่าประสบความสำเร็จ 
  นุ่น – English AfterNoonz https://fb.watch/qTpOkuuR9l/
  Yakcute Thailand Guide Yakcute Thailand Guidehttps://youtu.be/iezDaz4_dHA?si=xn959ACZ7B3c5QTh
  BossKerati https://youtu.be/wCvbuKYwW5c?si=tgE8APmR1xmIDKg-
  David William https://fb.watch/qTvqD_g1Ae/

 2. สร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษให้ตัวเองอยู่เสมอ ผ่านการดู การฟัง เพื่อให้คุ้นเคยสำเนียงของชาวต่างชาติแต่ละคนที่เข้ามาสื่อสารแสดงความต้องการปฏิสัมพันธ์กับเรา และพูดออกเสียงตาม เพื่อให้ร่างกายของเราจดจำวิธีการพูด ออกเสียงคำ ประโยค นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือและช่องทางที่หลากหลาย สามารถเลือกฝึกฝนได้ตามความชอบ ความสนใจ ความสะดวก ที่ถูกกับจริตเรามากที่สุด และให้ผลลัพธ์ที่ดีกับเรามากที่สุด

  2.1 จากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ Youtube , Reel , IG , Tiktok รวมถึง การดูข่าว ซีรีย์ ภาพยนตร์ เกมส์ ที่สนใจ
  เช่น
  นุ่น – English AfterNoonz https://www.facebook.com/reel/1239088070397675
  KruDew English ติวอังกฤษออนไลน์  https://fb.watch/qTw5PVk2U4/
  Learn from Movies เรียนภาษาอังกฤษจากหนัง

  2.2 จากประสบการณ์จริง ด้วยการได้พูดคุยกับชาวต่างชาติตัวจริงเสียงจริง ให้ค่อยๆ ฟัง ค่อยๆ คิดคำตอบ ค่อยๆ พูด หากพูดสื่อสารไม่เข้าใจ อาจจะใช้วิธีการเขียนแทนได้ ที่สำคัญ คือ ตั้งสติให้ได้ไม่หนีปัญหา
  Crispy Froid ฟังภาษาอังกฤษออก แต่ตอบกลับไม่ได้ https://fb.watch/qTv8FKggmm/

  2.3 เข้ารับการอบรม/การเรียนการสอน ที่จัดขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานของตนเองจัดขึ้น หรือ สมัครเข้าร่วมด้วยตนเองจากหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันต่างๆ ตามหัวข้อที่สนใจ

3. สร้าง คลังคำศัพท์ วลี หรือประโยค ที่ใช้บ่อย จดจำให้ขึ้นใจและฝึกทบทวน ไว้เสมอๆ เพื่อเวลาได้ใช้จริง จะได้ใช้อย่างเข้าใจ เวลาพูดจะมีความคล่องปาก ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองทั้งในด้านความมั่นใจที่มากขึ้นเพราะสามารถสื่อสารได้อย่างน่าพอใจ และภาพลักษณ์ภายนอกจะมีความเป็นมืออาชีพ
Crispy Froid เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ คริสปี้ฟรอยด์  https://fb.watch/qTv5ywAA8S/
ครูเคลเลน Kru Kellen https://www.facebook.com/reel/1044588789969876
KND studio https://youtu.be/WSQ4bErFKw8?si=4tQpXIDkWknXmEkj

3 เคล็ดลับนี้น่าจะทำให้คุณสนุกกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของทุกคนได้ จำไว้ว่า ความสำเร็จไม่มีทางลัด จงวิ่งหาไม่วิ่งหนีชาวต่างชาตินะคะ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons