การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี ค.ศ. 1950 Alan Turing เป็นผู้คิดค้นคำว่า AI หรือ Artificial Intelligence โดยการตั้งคำถามว่า “เครื่องจักรจะสามารถคิดได้เหมือนมนุษย์หรือไม่?” และได้คิดค้น“การทดสอบของทัวริง” (Touring Test) ขึ้น โดยการทดสอบนี้เป็นการทดสอบความสามารถของ Ai สามารถใช้ความคิดได้ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับมนุษย์หรือไม่ ซึ่งในการทดสอบจะกำหนดให้ปัญญาประดิษฐ์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสินพิจารณาว่าการกระทำนั้นเกิดจากปัญญาประดิษฐ์หรือจากมนุษย์หากผู้ตัดสินที่เป็นมนุษย์แยกแยะไม่ได้ ปัญญาประดิษฐ์นั้นก็จะผ่านการทดสอบ
ค.ศ. 1955 เกิด AI ตัวแรกที่ถูกนำมาใช้งานเพื่อเล่นเกมส์
ค.ศ. 1957 Artificial Neuron Network หรือโครงข่ายประสาทเทียมถูกคิดค้นขึ้นมา
ค.ศ. 1961 Ai ถูกนำมาใช้ในขบวนการผลิตรถยนต์
ค.ศ. 1964 Natural Language Processing ถูกเข้าใจโดย Ai
ค.ศ. 1965 เกิด Chatbot เกิดตัวแรกของโลกที่สนทนาได้คล้ายคลึงกับภาษามนุษย์
ค.ศ. 1967-1976 เกิดปรากฏการณ์ 1st Ai Winter นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ขาดแคลนเงินทุนที่สนับสนุนจากรัฐบาลสำหรับการวิจัยและพัฒนา Ai และเวลาดังกล่าวการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ก็ลดลงเช่นกัน
ค.ศ. 1980 เกิด Expert Systems โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและสร้างระบบให้คำแนะนำได้จากข้อมูลเหล่านี้ และในปี ค.ศ. 1984 หนึ่งในผู้นำที่พัฒนา Ai ได้แก่ John McCarthy ออกมาบอกว่า Expert Systems เป็นระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้จริง
ค.ศ. 1987-1993 เกิด 2nd Ai Winter นักลงทุนและรัฐบาลหยุดให้ทุนสนับสนุนการวิจัย Al เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ได้ผลไม่มีประสิทธิภาพ
ค.ศ. 1989 Carnegie Mellon University ได้พัฒนา Autonomous Car Driving โดยใช้Artificial Neuron Network หรือโครงข่ายประสาทเทียม
ค.ศ. 1997 Garry Kasparov แชมป์หมากรุกของโลกเสียแชมป์ให้แก Ai ยุติสถิติไม่เคยแพ้ใครอันยาวนานของเขาลงอีกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของ IBM ที่มีชื่อว่า Deep Blue
ค.ศ. 2012 เกิด Deep Learning Revolution ที่เกิดจาก Backpropogation Algorithm เป็นเทคนิคในการสร้างปัญญาประดิษฐ์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมหรือข่ายงานประสาทเทียมหลายๆ ชั้นเหมือนแบบจำลองอันเรียบง่ายของสมองมนุษย์ที่
ค.ศ. 2015 เกิด Ai ใหม่ๆ เช่น ASIMO หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัทฮอนด้ารถที่ขับเคลื่อนได้เอง เครื่องคอมพิวเตอร์ของ IBM ที่มีชื่อว่า Watson ซึ่งสามารถสร้างระบบถาม – ตอบคำถามที่อิงกับลักษณะภาษาตามธรรมชาติของมนุษย์ (natural language) IBM Watson เป็นที่รู้จักครั้งแรกเมื่อชนะการแข่งขันในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ของอเมริกาที่ชื่อว่า Jeopardy! Apple Siri และAmazon Alexa ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ และ Google Alpha GO ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเอาชนะมนุษย์ในเกมส์หมากล้อมได้
หลายคนอาจจะมองว่า Ai เป็นของแปลกใหม่และเป็นเรื่องในอนาคตแต่จริงๆ แล้ว Ai เกิดขึ้นและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลา 70 กว่าปีแล้ว หากเทียบกับประวัติศาสตร์ของมนุษยศาสตร์ในเวลา 1 ปี Ai จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ใหม่และเก่าในเวลาเดียวกัน

ที่มา : https://learn-ai.in.th/