(Blog) เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

“ผลิตสื่อได้ดึงดูด มีทักษะการสื่อสาร และแม่นยำในเนื่้อหา การนำเสนอการเลิศแล้ว”

ถอดความรู้จากการห้องเรียนในการแนะนำการเตรียมตัวนำเสนองานให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นงานที่ผช.บริการมอบหมาย กรรมการ จากประสบการณ์ที่ได้นำเสนอในวาระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวทีวิชาการ การเตรียมทีมงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการได้เรียนรู้จากวงการการเป็น Commentator พี่ตุ่นได้สรุปเทคนิคในไตล์ที่ตนเองใช้ (Siriporn’s Style) ในการนำเสนองานว่ามีเทคนิคดังต่อไปนี้

7 เทคนิคในการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

•แนะนำตนเอง

•นำเสนอสาระที่ครบถ้วน

•ข้อมูลถูกต้อง

•นำเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย

•ใช้ Template และออกแบบให้เหมาะสม

•อยู่ในเวลาที่กำหนด มีความพร้อมในการนำเสน

ฺBlog นี้พี่ตุ่นทดลองทำPower Point ในการผลิตสื่อนำเสนอด้วยนะคะ เป็นการฝึกทักษะใหม่ของตนเอง ที่ โดยการเพิ่มรูปของผู้บรรยายและการบรรยายเข้าไป ทำให้ได้อธิบายสไลด์ไปในตัว ดูแล้วไม่น่าเบื่อ ใครทำเป็นแล้วอาจจะง่ายค่ะ พี่ตุ่นเพิ่งหัดทำเป็นครั้งแรกโดยใช้ Power Piont ที่นำเสนอให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันนั้นมาเป็นฐานในการฝึกทักษะ

สามารถคลิกเรียนรู้เรื่องราวการนำเสนอแบบมืออาชีพ ที่พี่ตุ่นนำมาแบ่งปันได้ที่ https://kku.world/n78ct

ประโยชน์ของการทำสื่อการนำเสนอแบบนี้ คือ

1.ใช้สำหรับการนำเสนอที่ต้องทำเป็นประจำ

2.สามารถ Upload ได้ในหลายแพลิตฟอร์ม

3.จัดทำขึ้นได้ด้วยตนเอง

4.แก้ไขได้ง่าย

วิธีการในการจัดทำ Power Point แบบมีคนบรรยาย

  1. จัดทำสไลด์ให้เนื้อหาครบถ้วน
  2. กดคำสั่ง Record ที่ด้านบนขวา แล้วบรรยายเนื้อหาตามที่ต้องการ
  3. เมื่อต้องการเปลี่ยนหน้าสไลด์ให้เลื่อนเม้าส์ อัดการบรรยายเสียงและภาพผู้บรรยายในสไลด์ถัดไป
  4. หากผิด หรือต้องการหยุด ให้กด Pause หรือ Stop หากต้องการทำต่อคลิกเพื่อให้ระบบทำงานต่อแล้วบรรยายในหน้าถัดไป
  5. หากต้องการแก้ไข ให้กด Stop แล้วเลื่อนลูกศรด้านล่างซ้ายมือไปยังหน้าที่ต้องการแก้ไข ไปคลิกที่รูปการบรรยาให้เกิดเป็นออปเจกค์ แล้วกด Delete รูปคนบรรยายทิ้ง หลังจากนั้นกด Edit ระบบจะถามว่าต้องการอัดเสียงใหม่เฉพาะหน้านั้น หรือใช้กับเอกสารทั้งหมด เลือกตามความต้องการ แล้วกดคลิกที่ปุ่ม Record
  6. เมื่อบันทึกเสียงเสร็จสิ้น ให้กด Export file ออกมา ซึ่งจะได้ไฟล์ในรูปแบบ MP4

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons