ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบไม่ต้องเขียนโค๊ด กับโครงการ APPSHEET HACKATHON x DIGITAL TRANSFORMATION 2024

คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบไม่ต้องเขียนโค๊ด กับโครงการ APPSHEET HACKATHON x DIGITAL TRANSFORMATION 2024เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบเดิมๆ Manual Workflow ให้ Digital Automation Workflow ผ่านการพัฒนาแอพลิเคชั่นในรูปแบบ “Build app no code” ด้วย Appsheetรายละเอียดการร่วมกิจกรรม1.สมัครเข้าร่วมอบรมโดยเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มงาน อย่างน้อย 1 ทีมๆ ละ 1-2 คน หรือระหว่างกลุ่มงานก็ได้2.เข้าร่วมอบรม การพัฒนาแอพลิเคชั่นในรูปแบบ “Build app no code” ด้วย Appsheet จำนวน 6 ครั้ง รูปแบบ: Online: Google meet/Onsite: ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ EP1: System Design | เริ่มต้นและการออกแบบ Workflow Diagram วันเวลาที่อบรม: 12 มีนาคม 2567 […]

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons