(Blog) เมื่อหนังสือเล่มใหญ่ อ่านได้บนอุปกรณ์พกพา Ep.2

สำนักพิมพ์ Elsevier เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือทางทันตกรรมฉบับพิมพ์ออกจำหน่าย และมี e-book ของหนังสือเล่มนั้นให้ผู้อ่านได้เข้าไปอ่าน โดยระบุไว้ในตัวเล่มฉบับพิมพ์ว่า e-book ของหนังสือเล่มนั้น ผู้อ่านสามารถอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ ในปัจจุบันทุกคนมีสมาร์ทโฟน ( smartphone) ที่เป็นอุปกรณ์พกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักพิมพ์ Elsevier ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน inkling สำหรับอ่าน e-book ซึ่งผู้อ่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวลงบนมือถือตามระบบปฏิบัติการที่ผู้อ่านใช้ และติดต่อขอ Username และ Password จากห้องสมุดเพื่อเข้าไปอ่าน e-book

หน้าจอแอปพลิเคชัน inkling สำหรับ login เข้าไปอ่าน e-book ของสำนักพิมพ์ Elsevier

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดใช้ e-book บนแอปพลิเคชัน inkling เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งมี e-book หลายรายการให้ผู้ใช้บริการได้เลือกอ่าน

รายการ e-book บนแอปพลิเคชัน inkling ของห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Detsak Santiwiwat

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :