การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Month: August 2023

คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในโครงการ KKUL BLOG AWARD 2023

ตามที่คณะกรรมการ KM ได้จัดโครงการ KKUL BLOG AWARD 2023 เพื่อเชิญชวนบุคลากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการทำงาน กระบวนการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้สนใจผ่านการเขียน Blog โดยมีระยะเวลาจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 18 สิงหาคม 2566 มีบุคลากรเข้าร่วมเขียนจำนวน 7…

(Blog) วิธีลบเส้นสีแดงตรวจคำผิดใน word ง่าย ๆ

เคยบ้างไหมที่โหลดเอกสาร word แล้วเจอเส้นสีแดงตรวจคำผิดปรากฏขึ้นมาทั้งเอกสาร เมื่อเข้าไปอ่านดูแล้วไม่ปรากฏว่าข้อความนั้นสะกดผิด เราจะกด Ignore ทีละข้อความก็อาจใช้เวลานาน ทำขั้นตอนง่าย ๆ ในการเอาเส้นสีแดงออกโดยไม่ต้องกด Ignore ทีละข้อความ ดังนี้ 1. กด Ctrl + A เพื่อคลุมดำทั้งเอกสาร 2.…

(Blog) วิธีการตรวจสอบรายชื่อวารสารว่ามีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science หรือไม่ด้วย Web of Science Master Journal List

ฐานข้อมูล Web of Science (WOS) เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญอันหนึ่งสำหรับนักวิจัยที่ใช้ในการอ้างอิงรวมถึงใช้ในการประเมินคุณภาพวารสารสำหรับการอ้างอิงและการตีพิมพ์ เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา (สป.อว.) มาเนิ่นนาน หลังจากที่ได้ยกเลิกการบอกรับไปเมื่อปี 2565 นั้น เราทุกคนต่างได้รับผลกระทบไปไม่มากก็น้อย วันนี้จะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบรายชื่อวารสารว่ามีอยู่ในฐานข้อมูล WOS หรือไม่…