การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Month: September 2023

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: “เครื่องมือตรวจจับ AI และแนวปฏิบัติในการนำ AI มาใช้ในการเขียนผลงานวิชาการ” (EP 3) Online

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : “เครื่องมือตรวจจับ AI และแนวปฏิบัติในการนำ AI มาใช้ในการเขียนผลงานวิชาการ” (EP 3) Online●…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: “เครื่องมือ AI เบื้องต้น เพื่อสนับสนุบการวิจัย” (EP 2) Online

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :เครื่องมือ AI เบื้องต้น เพื่อสนับสนุบการวิจัย” (EP 2) Onlineแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นที่ให้บริการ ทั้ง 3…

(Blog) รู้ไหมการส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ผู้ทรงคุณวุฒิเค้าดูอะไรบ้าง

พี่ตุ่นนำสรุปจากคอร์สการอบรมเรื่อง “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” จัดโดยสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ปขมท. เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ ถ้าเราได้รับการทาบทามให้มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เราต้องทำการประเมินผู้ส่งผลงานอย่างไรบ้าง และในมุมกลับการอบรมก็แสดงให้เห็นว่า ผู้ส่งผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับ ต้องเตรียมผลงานวิชาการอย่างไรเพื่อที่จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ผ่าน สิ่งที่ต้องรู้เพื่อการเตรียมตัวที่ดี1. รู้จังหวะ เวลา ที่จะยื่นพิจารณาเลื่อนระดับ มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงระยะเวลาของผลงาน (ผลงานย้อนหลัง) สามารถขอดูข้อมูลกับกจ.2.…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: “บริการและเครื่องมือสนับสนุบการวิจัยยุคใหม่” (EP 1) Online

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :“บริการและเครื่องมือสนับสนุบการวิจัยยุคใหม่” (EP 1) Online● แนะนำบริการคลีนิค AI● จุดบริการ/รูปแบบการให้บริการ/วิธีเข้าใช้บริการ/เครื่องมือที่ให้บริการ/การตอบแบบประเมินความพึงพอใจ● แนะนำทีมงานนำร่อง● แนะนำเครื่องมือเบื้องต้นที่ให้บริการ…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: KM Catalog

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :KM Catalog โดยมี นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ นางมุกดา ดวงพิมพ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ…

กิจกรรมมอบรางวัลในโครงการ KKUL BLOG AWARD 2023

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมมอบรางวัลในโครงการ KKUL BLOG AWARD 2023 โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด…