การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Month: March 2023

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :”การให้บริการห้องประชุม mini production house”

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : “การให้บริการห้องประชุม mini production house”” โดยมีนางยุพา ดวงพิมพ์ หัวหน้างานบริการ นางสาวณัฐอร…