กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :”การใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : “การใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD” โดยมี นายปิติพงศ์ พิมพา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จัดแบบออนไซต์ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้เข้าร่วม 15 คน

เอกสารประกอบการบรรยาย

Nitiya Srivoradetpisal

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :