การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “How to move on Google Drive to OneDrive” ออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมี นายภานุวัตร อุทัยบาล นักเอกสารสนเทศชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จัดแบบออนไลน์ผ่าน Zoom จำนวนผู้เข้าร่วม 35 คน

สไลด์ประกอบการ KM : Kku.world/67-kkulib-km-backup
คลิป KM ย้อนหลัง: https://drive.google.com/file/d/1gmT-V9DIGQ3sWgjVbaRmXS_O6XFk2xU6/view?usp=sharing