การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การรวบรวม e-book และ e-journal” ด้วย Looker ออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมีนางสาวเมธยา เสามะลี บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จัดแบบออนไลน์ผ่าน Zoom จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน

สไลด์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สไลด์ประกอบการ KM : https://kku.world/lk2612
คลิป KM ย้อนหลัง: https://drive.google.com/file/d/1XyO4unnTXfxZ-ehjyzz_Jnn_-NQh2qql/view?usp=sharing