กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: “บริการและเครื่องมือสนับสนุบการวิจัยยุคใหม่” (EP 1) Online

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :“บริการและเครื่องมือสนับสนุบการวิจัยยุคใหม่” (EP 1) Online
● แนะนำบริการคลีนิค AI
● จุดบริการ/รูปแบบการให้บริการ/วิธีเข้าใช้บริการ/เครื่องมือที่ให้บริการ/การตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
● แนะนำทีมงานนำร่อง
● แนะนำเครื่องมือเบื้องต้นที่ให้บริการ ทั้ง 4 เครื่องมือ
● แนะนำและโชว์เคส เครื่องมือ Chat PDF

วิทยากร โดย นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ หัวหน้าหน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรม นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ และ นางธิดารัตน์ อภิญญานนท์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จัดแบบออนไลน์ผ่าน Zoom จำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน

สไลด์ประกอบการ KM ทั้งหมด: https://docs.google.com/presentation/d/1ZfZ5IbX_-j7fRWv8CGde46rwGlFHJsUxHsHyrbiuo8Q/edit?usp=sharing

คลิป KM ย้อนหลัง: https://drive.google.com/file/d/12BBIuTeUnPnEOJQiJ6-reqw_Xudy8Jd0/view?usp=sharing

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons