อีบุ๊คส์หนังสือหายาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU E-Rare Books

เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง “อีบุ๊คส์หนังสือหายาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU E-Rare Books” ของนายวันชาติ ภูมี นักจดหมายเหตุ กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “บทบาทของ PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULUNET) วันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูเอกสารเพิ่มเติมด้านล่างนี้

Download (PDF, 2.09MB)

0 votedvoted
Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
PrintFriendly

Your IP Address is:
202.28.94.146

  • Share/Save/Bookmark

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

(ต้องการ)

(ต้องการ)