การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอกเซล 2010 เป็นโปรแกรมเสริมเพื่อการจัดทำรายงาน

สรุปการจัดการความรู้ในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการยกระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงานระดับชำนาญการ
สำหรับสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น : Score201
………………………………………………………………………
1. โครงการ เรื่องเล่าเช้าวันพุธของบุคลากรกลุ่มภารกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการ
2. เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอกเซล 2010 เป็นโปรแกรมเสริมเพื่อการจัดทำรายงาน
3. วิทยากร นางสาวกิตติยา สุทธิประภา
Miss Kittiya Suthiprapha
4. วันที่ 20 กรกฎาคม 2554
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ / บันทึกโดย นางยุพา ดวงพิมพ์
Mrs.Yupa Duangphim
6. สรุปสาระสำคัญ ;
การใช้ MS-Excel ในการจัดทำข้อมูลรายงาน

Download (PDF, 438.27KB)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
PrintFriendly

Your IP Address is:
202.28.94.146

  • Share/Save/Bookmark

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

(ต้องการ)

(ต้องการ)