(Blog)ใส่เลขหน้าแบบแนวตั้ง-แนวนอนใน MS Word

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาบอกทริคเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการใส่เลขหน้าใน MS Word ของงานเอกสารที่มีหน้าแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน มีวิธีการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 สร้างหน้าเอกสารแบบแนวตั้ง และแนวนอน โดยไปที่เมนู Layout –> คลิก Breaks –> คลิกที่ Next Page –> แล้วปรับหน้าที่ต้องการให้เป็นแนวนอน จะได้ดังภาพ ขั้นที่ 2 ใส่เลขหน้า โดยไปที่เมนู Insert –> คลิกที่ page Number –> คลิกที่ Top of Page –> คลิกที่ Plain number 3 กำหนดให้เลขหน้าอยู่ด้านบนขวา ขั้นที่ 3 ดับเบิ้ลคลิกที่เลขหน้า ที่อยู่หัวกระดาษ (Header) ของหน้าเริ่มต้นหน้าแนวนอน –> ไปที่เมนู Header […]

สำนักหอสมุดเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 สำนักหอสมุดเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ณ อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม สำนักหอสมุด และนางยุวดี เพชระ กรรมการ เป็นตัวแทนเข้าร่วม เพื่อศึกษาดูงานและหาเวทีนำเสนอให้กับบุคลากรสำนักหอสมุด อีกช่องทางหนึ่ง วันแรก ปาฐกถาพิเศษ เปลี่ยนผ่านเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล (Transform with Digital Transformation) โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกประจำกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ แนวนโยบายการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาในพลวัตที่เปลี่ยนไปกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทย โดย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเสวนาวิชาการ โลกการศึกษาในยุคความรู้อายุสั้นแต่คนอายุยาว โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ เลขาธิการ สมาคมเมตาเวิร์สไทย ประธานบริหาร บ.ดิ บิ๊กแบงค์ เทอรี่ […]

(Blog) การอ้างอิง APA 5th ed./APA 6th ed./APA 7th ed. ต่างกันอย่างไร

เมื่อไม่นานมานี้ อ่านเจอบทความของ หัตถพันธ์ วงชารี เขียนเกี่ยวกับการเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงตามรูปแบบของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ในวารสารห้องสมุด ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 และเคยเจอคำถามจากผู้ใช้บริการว่า APA 7th ed. ต่างจากเวอร์ชั่นเดิมๆ อย่างไร เลยอยากมาแชร์สิ่งที่อ่าน เลยอยากมาแชร์ และเล่าประสบการณ์การใช้และเจอรูปแบบการอ้างอิง APA ตั้งแต่ เวอร์ชั่น 5th ed., 6th ed., และ 7th ed. เพื่อเป็นการ update ความรู้การเขียนอ้างอิง และเป็นประโยชน์ในตอบคำถามและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงรูปแบบ APA รูปแบบอ้างอิง APA มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มี 3 เวอร์ชั่น คือ APA 5th ed., APA 6th ed., และ APA 7th […]

 (Blog) ทบทวนการใช้ MS Word

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ทางคณะกรรมการ HRD ได้จัดกิจกรรมทบทวนการใช้ Microsoft Word ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบสมรรถนะดิจิทัล ประจำปี 2566 นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักภาพให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ IT โปรแกรมต่างๆ ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยทบทวนความรู้ผ่าน Zoom หัวข้อ “Microsoft word และช่องทางการทบทวนบทเรียนและทำแบบทดสอบของสำนักนวัตกรรม” มาเรียนรู้กันว่า แบบทดสอบจะมีคำถามเกี่ยวกับอะไรบ้าง 1. การสร้าง การเปิด และบันทึกเอกสารการสร้าง การเปิด และบันทึกเอกสาร (Open a new or existing document and save a document) 2. การจัดการงานด้านเอกสาร (Document management) 3. การแทรก และการปรับแต่งเอกสาร (Insert and customize […]

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons