รายละเอียดโครงการ KKUL Blog  Award 2023 สำหรับบุคลากรในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดการร่วมกิจกรรม

 1. ขอ account ในการเข้าใช้ ได้ที่ คุณวราภรณ์ พนมศิริ email : varapa@kku.ac.th
 2. เขียน Blog ผ่านเว็บ https://libkm.kku.ac.th/ 
 3. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 กรกฎาคม 2566 
 4. ประกาศรางวัลทาง เว็บ https://libkm.kku.ac.th/ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เกณฑ์การให้คะแนน โครงการ KKUL Blog  Award 2023 

 • เนื้อหา หรือรูปภาพน่าสนใจ และเกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ                 
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารเนื้อหา                                  
 • การลำดับความสำคัญของเนื้อหามีความน่าสนใจ                             
 • ต้องเป็นผลงานที่เขียนเอง โดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น
 • จำนวนบทความที่นำเสนอ

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 

 • รางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 1 รับใบประกาศ พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 2 รับใบประกาศ พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 3 รับใบประกาศ พร้อมของที่ระลึก

Netipol Palaen

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :