แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ครั้งที่ 10: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การลงนามดิจิทัลด้วย FOXIT”

Nitiya Srivoradetpisal

Writer & Blogger

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่องเรื่อง “การลงนามดิจิทัลด้วย FOXIT” ออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมี นายปิติพงศ์ พิมพา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากร จำนวนผู้เข้าร่วม 13 คน

สไลด์ประกอบการ KM : https://drive.google.com/file/d/1nbT-w15t6JB3Pdotz46fQgL22FfyGmte/view?usp=sharing

คลิปย้อนหลัง : https://drive.google.com/file/d/12YZxErOfbQFwp6CzS11kvuGz2WpC0J6-/view?usp=sharing

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :